ทำไมถึงต้องเลือก


"เรามีสวนยางพาราของเราเอง"

สวนยางพาราของเราอยู่ที่จังหวัดพังงา เราใช้น้ำยางกว่า 70 เปอร์เซ็น จากสวนยางพาราของเรา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดภูเขา และอยู่ใกล้ทะเล จึงเป็นพื้นที่ที่อุสมบูรณ์ทั้งสภาพดินและอากาศเหมาะในการทำสวนยางพารา ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

"ของขวัญจากธรรมชาติ"

"โรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิต"

ตามมาตรฐานสากล


"กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง"

ด้วยมาตรฐานสากล

""

เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน

การเก็บรักษายางพาราในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อรักษาคุณภาพของโฟมยางพารา จำเป็นจะต้องเก็บสินค้าที่ผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อฆ่าเชื้อมาแล้ว ทำการห่อเพื่อป้องกันการจับตัวของฝุ่น และจัดเก็บในโกดังที่มีอากาศถ่ายเท และไม่แอ้อัดจนเกินไป

โกดังของเราตั้งอยู่ที่คลังสินค้าโกลเด้นแลนด์ A6 เลขที่ 104/10 หมู่ที่ 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโกดังขนาดใหญ่ สามารถเก็บสินค้าได้เยอะ ภายในยังมีส่วนผลิตในการตัดเย็บปลอกหมอนและที่นอนยางพาราเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย

สุขภาพที่ดีโดย สินค้าของจูนลาเท็กซ์
Rubber