""

เราศึกษายางพาราตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการเพาะเมล็ด การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการกรีดยางเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมา นั่นทำให้เรารู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของยางพารา รวมถึงการคัดสรรค์วัตถุดิบที่คุณภาพ และเหมาะในการผลิตหมอนและที่นอนยางพารามากที่สุด

"โรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิต"


เราศึกษายางพาราตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการเพาะเมล็ด การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการกรีดยางเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมา นั่นทำให้เรารู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของยางพารา รวมถึงการคัดสรรค์วัตถุดิบที่คุณภาพ และเหมาะในการผลิตหมอนและที่นอนยางพารามากที่สุด

ด้วยมาตรฐานสากล

Rubber