บริษัท จูน ลาเท็กซ์ จำกัด มอบจักรยานกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่ เทศบาล ต.ฉลอง

โดยกรรมการบริษัท คุณจูน ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบจักรยานเพื่อนำไปมอบให้น้องๆในกิจกรรมวันเด็กของ เทศบาล ต.ฉลอง โดยบริษัท จูน ลาเท็กซ์ ร่วมมอบจักรยานเป็นจำนวน 15 คัน

Rubber