ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต 2020

บรรดาผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต ทั้ง 12 คน เยี่ยมชม บริษัทจูนลาเท็กซ์

Rubber