บริษัท จูน ลาเท็กซ์ จำกัด ออกโรงทานข้าวเหนียวหมูทอด ณ วัดไม้ขาว

กิจกรรมจากบริษัท จูน ลาเท็กซ์ จำกัด งานออกโรงทานข้าวเหนียวหมูทอด 40 กิโลกรัม ณ วัดไม้ขาว

Rubber