การจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าทั่วไป

ส่งภายในประเทศ:

2. ผู้ให้บริการที่ทางเราใช้บริการคือ ไปรษณีไทย (EMS) และ Kerry Express. หากลูกค้าต้องการใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งอื่นสามารถแจ้งทางเราได้

การส่งสินค้าไปต่างประเทศ:

2. ผู้ให้บริการขนส่งที่เลือกใช้บริการและค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง ขนาดของกล่อง และนำ้หนักของสินค้า


การจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าขายส่ง

ส่งภายในประเทศ:

1.ลูกค้าสามารถแจ้งผู้ให้บริการขนส่งที่ต้องการให้มารับสินค้าจากทางบริษัท ค่าบริการขนส่งสินค้าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

การส่งสินค้าไปต่างประเทศ:

1. สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศมี 3 ช่องทาง คือ ขนส่งทางบก ขนส่งทางอากาศ และขนส่งทางเรือ

4.การขนส่งสินค้าทางเรือ สำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งในจำนวนมากๆ และบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท ต่อตู้คอนเทนเนอร์ (ยังไม่รวมค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดตู้และประเทศปลายทาง) ระยะเวลาในการส่งโดยประมาณ 7 วัน

*** ในกรณีที่ส่งสินค้าทางเรือ เรามีสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าในการลดภาษีขาเข้าในบางประเทศโดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้าในนามบริษัท จูน ลาเท็กซ์ จำกัด

สุขภาพที่ดีโดย สินค้าของจูนลาเท็กซ์
Rubber