นํ้ายางพาราคืออะไร

น้ำยางธรรมชาติ ในที่นี้คือน้ำยางจากไม้ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ต้นยางพารา มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน ประเทศบราซิลและประเทศเปรู เดิมทีชาวพื้นเมืองจะเรียกว่า "เกาชู" (cao tchu) ซึ่งแปลว่า ต้นไม้ร้องไห้ จนถึงปี ค.ศ. 1770 โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางสามารถนำมาลบรอยดำของดินสอได้ จึงเป็นที่มาในการเรียก ว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) แต่เนื่องจากศูนย์กลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้ แต่ดั้งเดิมอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของประเทศบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ยางพารา”

ลักษณะของต้นยางพารา เป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่ มีใบเลี้ยงคู่ รากเป็นระบบรากแก้ว ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านสาขาจะแตกออกมาก เนื้อไม้ของต้นยางจะเป็นไม้เนื้ออ่อนมีสีขาวปนเหลือง เมื่อกรีดผิวไม้จะมียางสีขาวข้นออกมา ซึ่งเป็นส่วนที่มาใช้ประโยชน์เรียกว่า “น้ำยางพารา” (Latex)

การทำสวนยางพารา

การปลูกและการดูแลรักษายางพารา

2.การปลูกด้วยต้นตายาง วิธีนี้จะคล้ายกับแบบแรกในวิธีการเตรียมหลุมและเตรียมดิน แต่จะมีกระบวนการในการเตรียมต้นตายางให้พร้อมก่อนจึงค่อยนำต้นตายางมาปลูกยังหลุม โดยขั้นตอนการเตรียมจะเริ่มจากการเพาะเมล็ดยางเป็นแปลงในแนวยาวโดยไม่เว้นระยะห่าง ประมาณ 6-8 เดือน จึงจะเริ่มติดตาต้นกล้า และย้ายมายังหลุมที่เตรียมไว้เมื่อตายางเริ่มแตกหน่อ

3.การปลูกด้วยต้นตายางสำเร็จรูป วิธีนี้จะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพียงแค่เตรียมหลุมขนาดกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. และเตรียมดินไว้ ก็สามารถนำต้นตายางที่ซื้อมา แกะถุงเพาะออกและวางลงในหลุมได้เลย


2.ระยะหลังการปลูก 1-2 ปี ในระยะนี้จะเน้นในการบำรุงรักษาต้นยางด้วยการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ตัดกิ่งส่วนที่งอกออกมาข้างลำต้นยางพาราเพื่อให้ต้นยางเจริญในแนวตรง คลุมดินและรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ เมื่อต้นยางพาราอายุได้ 2 ปีเต็ม ควรมีขนาดเส้นรอบลำต้น 12-16 เซนติเมตร(ที่ความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน)

3.ระยะหลังการปลูก 3-5 ปี ในระยะนี้ยางจะโตพอสมควรแล้ว เป็นระยะที่ไม่ต้องมั่นดูแลบ่อย เพียงแต่ต้องกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ย ปีละ 1 ครั้ง และระวังการติดโรค เมื่อต้นยางพาราอายุได้ 5 ปีเต็ม ควรมีขนาดเส้นรอบลำต้น 43-52 เซนติเมตร

ขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

สุขภาพที่ดีโดย สินค้าของจูนลาเท็กซ์
Rubber