:

2. ผู้ให้บริการที่ทางเราใช้บริการคือ ไปรษณีไทย (EMS) และ Kerry Express. หากลูกค้าต้องการใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งอื่นสามารถแจ้งทางเราได้

:


:

:

4.การขนส่งสินค้าทางเรือ สำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งในจำนวนมากๆ และบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท ต่อตู้คอนเทนเนอร์ (ยังไม่รวมค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดตู้และประเทศปลายทาง) ระยะเวลาในการส่งโดยประมาณ 7 วัน

Rubber