เรารับประกันสินค้าของเราได้มาตรฐาน

จูน ลาเท็กซ์เป็นโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย สินค้าทุกชนิด ของบริษัทได้รับทดสอบอย่างละเอียด ดังนั้นจูนลาเท็กซ์คือ บริษัทไทยที่จัดจำหน่ายสินค้า เฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพระดับสูง จูน ลาเท็กซ์ได้ให้ความใส่ใจในสิทธิและการรับประกันของผู้บริโภคใส่ลงไปในคุณภาพ ของสินค้านั้นๆ

สุขภาพที่ดีโดย สินค้าของจูนลาเท็กซ์
Rubber