ลักษณะของต้นยางพารา เป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่ มีใบเลี้ยงคู่ รากเป็นระบบรากแก้ว ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านสาขาจะแตกออกมาก เนื้อไม้ของต้นยางจะเป็นไม้เนื้ออ่อนมีสีขาวปนเหลือง เมื่อกรีดผิวไม้จะมียางสีขาวข้นออกมา ซึ่งเป็นส่วนที่มาใช้ประโยชน์เรียกว่า “น้ำยางพารา” (Latex)

การทำสวนยางพารา

2.การปลูกด้วยต้นตายาง วิธีนี้จะคล้ายกับแบบแรกในวิธีการเตรียมหลุมและเตรียมดิน แต่จะมีกระบวนการในการเตรียมต้นตายางให้พร้อมก่อนจึงค่อยนำต้นตายางมาปลูกยังหลุม โดยขั้นตอนการเตรียมจะเริ่มจากการเพาะเมล็ดยางเป็นแปลงในแนวยาวโดยไม่เว้นระยะห่าง ประมาณ 6-8 เดือน จึงจะเริ่มติดตาต้นกล้า และย้ายมายังหลุมที่เตรียมไว้เมื่อตายางเริ่มแตกหน่อ

3.การปลูกด้วยต้นตายางสำเร็จรูป วิธีนี้จะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพียงแค่เตรียมหลุมขนาดกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. และเตรียมดินไว้ ก็สามารถนำต้นตายางที่ซื้อมา แกะถุงเพาะออกและวางลงในหลุมได้เลย


1.ระยะหลังการปลูก สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ การจัดการทุกอย่างเพื่อให้ต้นยางพาราอยู่รอด หรือตายน้อยที่สุด หากตายก็ควรมีการปลูกซ่อมแซมทันทีที่ทำได้ มั่นกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยหรือรดน้ำหมักชีวภาพเป็นระยะ เมื่อต้นยางพาราอายุได้ 1 ปีเต็ม ต้นที่สมบูรณ์ก็จะมีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

Rubber