ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 100%

สินค้าของเรา

การผลิตของเรา

เรามีส่วนการผลิตหลายส่วน แต่ละส่วนจะถูกแยกกระจายอยู่หลายจังหวัด เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและสอดคล้องกับการผลิตมากที่สุด

ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา เพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำยางพาราที่มีคุณภาพดีที่สุด

ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งและเยี่ยมชมสินค้าของเรา

Rubber