• ผ้าห่มยางพารา - Q ไซต์

  ขนาด 180 X 220 X 1.2 ซม.

  เมื่ออากาศเย็น ยางพาราจะเก็บความร้อนไว้ ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียความร้อนภายใต้ผ้าห่ม เมื่ออากาศร้อน จะระบายอากาศและความชื้นได้ดีทำให้ไม่เกิดเหงื่อ

  ฿0.00 ฿0.00

 • ผ้าห่มยางพารา - K ไซต์

  ขนาด 230 X 200 X 1.2 ซม.

  เมื่ออากาศเย็น ยางพาราจะเก็บความร้อนไว้ ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียความร้อนภายใต้ผ้าห่ม เมื่ออากาศร้อน จะระบายอากาศและความชื้นได้ดีทำให้ไม่เกิดเหงื่อ

  ฿0.00 ฿0.00


  Rubber