THB 0 THB 0

SKU: DL003

ตุ๊กตาได้รับการตัดเย็บอย่างปราณีตด้วยผ้าเนื้อดี ที่ช่วยให้ความนุ่ม ลื่น สบายระหว่างการใช้งาน และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี


: 60 X 40 X 7 : 1.10

ตุ๊กตาได้รับการตัดเย็บอย่างปราณีตด้วยผ้าเนื้อดี ที่ช่วยให้ความนุ่ม ลื่น สบายระหว่างการใช้งาน และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี

ตุ๊กตายางพารา - ช้างสีเทาหูแดง
Size 60 X 40 X 7
Weight 1.10

Rubber