THB 0 THB 0

SKU: DL016

มีความยืดหยุ่นสูงช่วยกระจายแรงกดทับรองรับรูปร่างได้ดีมีรูระบายอากาศทั่วทั้งใบ ช่วยให้หลับสบายในระหว่างการนอนช่วยลดอาการปวดคอที่เกิดจากการนอน


: 60 X 40 X 7 : 1.10

มีความยืดหยุ่นสูงช่วยกระจายแรงกดทับรองรับรูปร่างได้ดีมีรูระบายอากาศทั่วทั้งใบ ช่วยให้หลับสบายในระหว่างการนอนช่วยลดอาการปวดคอที่เกิดจากการนอน

ตุ๊กตายางพารา - ลิงสีแดง
Size 60 X 40 X 7
Weight 1.10

Rubber