THB 0 THB 0

SKU: DL021

ตุ๊กตาได้รับการตัดเย็บอย่างปราณีตด้วยผ้าเนื้อดี ที่ช่วยให้ความนุ่ม ลื่น สบายระหว่างการใช้งาน และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี


: 40 X 60 X 7 ซม. : 1.10 กก.

ตุ๊กตาได้รับการตัดเย็บอย่างปราณีตด้วยผ้าเนื้อดี ที่ช่วยให้ความนุ่ม ลื่น สบายระหว่างการใช้งาน และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี

ตุ๊กตายางพารา - จระเข้
Size 40 X 60 X 7 ซม.
Weight 1.10 กก.

Rubber