• ผ้าห่มยางพารา - K ไซต์

    230 X 200 X 1.2

    เมื่ออากาศเย็น ยางพาราจะเก็บความร้อนไว้ ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียความร้อนภายใต้ผ้าห่ม เมื่ออากาศร้อน จะระบายอากาศและความชื้นได้ดีทำให้ไม่เกิดเหงื่อ

    ฿0.00 ฿0.00


    Rubber